VALBEVEILIGING DAK

Veilig werken op hoogte is een keuze

Nederland staat bekend om haar vele regels. De regels voor voorkomen van valgevaar zijn opgenomen in het arbeidsomstandighedenbesluit. Hoofdstuk 3 van dit besluit gaat over het inrichten van arbeidsplaatsen. Mocht je als bouw- of klusbedrijf nog geen personeelsreglement hebben, dan is het arbeidsomstandighedenbesluit wellicht een mooie bron voor inspiratie. Zo moet de arbeidsplaats onder andere schoon en opgeruimd zijn. Artikel 3.16 van het besluit richt zich specifiek op het voorkomen van valgevaar. Het artikel oppert een aantal oplossingen en voorzieningen waardoor werkplaatsen voorzien worden van een omheining. Wanneer dit niet (voldoende) kan, wordt er de mogelijkheid geboden om met netten of om aangelijnd te werken, waarbij – indien mogelijk – collectieve bescherming gekozen dient te worden boven individuele bescherming. 

WELKE valbeveiling?

Wanneer je op 2,5 meter hoogte of hoger moet werken, moet je van te voren voorzieningen treffen om valgevaar te voorkomen. Er zijn meerdere manieren om dit te realiseren. Zo worden in de praktijk collectieve valbeveiligingen zoals steigers, valnetten en hekwerken als dakrandbeveiliging toegepast. Het voordeel van deze valbeveiligingen is dat bij het juist toepassen geen individuele valbeveiliging (PBM) nodig is. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor werken op hoogte bestaan drie belangrijke onderdelen; het harnas, een geschikt ankerpunt en uiteraard het juiste verbindingsmiddel tussen het veiligheidsharnas en het ankerpunt. 

Wanneer er vaker op dezelfde locatie op hoogte gewerkt wordt, ligt een permanente oplossing voor de hand. Echter leent niet iedere situatie hiervoor en moet per situatie een juiste weloverwogen keuze gemaakt worden. Deze keuze moet vervolgens worden vastgelegd in een RI&E (risicoinventarisatie).

tijdelijke collectieve valbeveiliging rSS

De dakrandbeveiliging van RSS Roof voor hellende en platte daken zijn beiden een collectieve valbeveiliging die voldoen aan de hoogste klassering volgens de norm EN 13374. Bij het juist toepassen van deze dakrandbeveiliging kan er veilig gewerkt worden zonder PBM’s.

Europe Italia España Sverige Danmark Polska France Österreich Schweiz Deutschland België United Kingdom